Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont w Szkole Podstawowej w Parszowie dobiegł końca

Prace mające na celu wyremontowanie pomieszczenia kuchennego, zaplecza oraz jadalni szkolnej, remont i przebudowę sanitariatów znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia br. Objęły one m.in. malowanie jadalni, kuchni, obieralni, magazynku, korytarza, grzejników, parapetów, wymianę płytek, glazury i drzwi, a także dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowych urządzeń. Remont kuchni z zapleczem i jadalni oraz dostawa sprzętu (nowe zabudowy pod wymiar, meble kuchenne ze stali nierdzewnej, stoły, piec konwekcyjno – parowy i szereg urządzeń ułatwiających pracę w kuchni) przeprowadzono w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, remont łazienek natomiast wspomogły środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Z Funduszu Inicjatyw gmina otrzymała 500 tys. z czego 300 tys. zdecydowano się przeznaczyć na remont szkolnych sanitariatów. Koszt poniesionych z tym wydatków wyniósł ponad 340 tys., gdzie 40.000 zł Gmina Wąchock dołożyła ze środków własnych.

Wykonawcami wszystkich robót była firma Galeria Aviator ze Skarżyska-Kamiennej, której oferta uznana została za najkorzystniejszą do ogłoszonych w tym roku przetargów. Koszt przeprowadzonego remontu i zakupu wyposażenia kuchni wraz z piecem konwekcyjno – parowym wyniósł ponad prawie 79 tys. zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina otrzymała 62 tysiące zł dotacji, do czego dołożyła ze środków własnych niecałe 17.000 zł.

Z uwagi na przeprowadzane w budynku szkoły prace Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, w porozumieniu z dyrektorami szkół w Parszowie oraz Wąchocku, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach i Radą Rodziców, podjął decyzję o bezpłatnym dowożeniu uczniów szkoły w Parszowie do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku do czasu zakończenia tych prac. 

Remonty zostały zakończone i już 9 listopada, po dwóch miesiącach nauki w ZPO w Wąchocku dzieci wróciły do swojej placówki. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza Obowiązkowy Oddział Przedszkolny „0” i przedszkole (grupa wiekowa 3 – 5 lat), natomiast klasy VIII z przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty mają przeprowadzane konsultacje. Niestety powrót dzieci do szkoły zbiegł się z ograniczeniami związanymi z covid – 19 i wprowadzonymi zajęciami zdalnymi dla starszych klas.

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Parszowie czytamy: „Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy wsparli realizacje tego przedsięwzięcia. Wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Wąchocku, Sołtysowi Parszowa, pracownikom urzędu miasta i Gminy Wąchock, a w szczególności Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock Panu Jarosławowi Sameli, który osobiście nadzorował realizacje tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również Pani Dyrektor Dorocie Janas za zrozumienie i wspólny czas nauki w ZPO Wąchock. Był to dla nas wszystkich czas nowych doświadczeń i przeżyć. Będziemy ten czas miło wspominać. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Mirosława Kowalika i Pana Przemysława Kowalskiego, całego Grona Pedagogicznego i pracowników obsługi o raz pracowników interwencji Urzędu Miasta i Gminy Wąchock za pomoc przy przewozie ławek i sprzętów szkolnych.”

Wyremontowana szkoła czeka na powrót swoich starszych uczniów.