Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont w Szkole Podstawowej w Parszowie

Remont kuchni z zapleczem i jadalni oraz dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Remont sanitariatów.

Prace mające na celu wyremontowanie pomieszczenia kuchennego, zaplecza oraz jadalni szkolnej rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia br. Obejmują one m.in. malowanie jadalni, kuchni, obieralni, magazynku, korytarza, grzejników, parapetów, wymianę płytek, glazury i drzwi, a także dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowych urządzeń. Remont poprawi ciąg produkcyjny w kuchni szkolnej. Dzięki nowym dodatkowym meblom kuchennym zwiększy się obszar roboczy, wydajność pracy, a także polepszą się warunki BHP i sanitarne. Gruntownie odświeżone zostaną wszystkie pomieszczenia stołówki.

Wykonawcą robót jest Galeria Aviator ze Skarżyska-Kamiennej. Oferta firmy uznana została za najkorzystniejszą do ogłoszonego 10 sierpnia 2020 roku przetargu na remont szkoły w Parszowie. Wspomniana firma przeprowadza jednocześnie remont i przebudowę sanitariatów znajdujących się na terenie szkoły w Parszowie. To zadanie Gmina Wąchock finansuje ze środków własnych.

W sierpniu Gmina Wąchock ogłosiła także zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wyposażenia gastronomicznego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Parszowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wyposażenie stanowiące materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością musi odpowiadać wymaganiom ogólnym. Zakupiona zostanie brakująca zastawa stołowa, sprzęt umożliwiający przygotowywanie urozmaiconych posiłków zgodnie z nowymi zaleceniami dietetycznymi. Szczególnie istotne są tutaj narzędzia do obróbki owoców i warzyw oraz piec konwekcyjny.

 Zakończenie wszystkich robót planowane jest koniec października 2020 r.

Z uwagi na przeprowadzane w budynku szkoły prace Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, w porozumieniu z dyrektorami szkół w Parszowie oraz Wąchocku, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starachowicach i Radą Rodziców, podjął decyzję o bezpłatnym dowożeniu uczniów szkoły w Parszowie do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.  Uczniowie będą dowożeni do placówki w Wąchocku do dnia zakończenia robót budowlano-remontowych. W budynku ZPO zostały przygotowane i udostępnione sale lekcyjne, a uczniowie korzystają z oddzielnego wejścia do szkoły.