Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski w porozumieniu z rządem RP na uchodźstwie podjął decyzję o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK). A stało się to dokładnie 14 lutego 1942 roku, czyli 82 lata temu.

Nie stało się to od razu, proces przekształcenia ZWZ w AK przebiegał stopniowo. W grudniu 1941 roku Naczelny Wódz wydał rozkaz o utworzeniu Armii Krajowej, jako części Polskich Sił Zbrojnych, lecz pełne przejęcie kontroli nad ZWZ przez AK nastąpiło dopiero 14 lutego 1942 roku.

Armia Krajowa stała się jednolitą, scentralizowaną organizacją wojskową, podlegającą rozkazom Naczelnego Wodza.

Armia Krajowa była największą i najlepiej zorganizowaną polską organizacją podziemną podczas II wojny światowej. Jej celem była walka o odzyskanie niepodległości Polski i przywrócenie legalnych władz państwowych. Armia Krajowa odegrała kluczową rolę w walce o wyzwolenie Polski spod niemieckiej okupacji.

 W tym dniu odbywają się uroczystości i apele pamięci, podczas których oddaje się hołd żołnierzom Armii Krajowej.

Na terenie Wąchocka w okresie II wojny światowej działały zgrupowania partyzanckie Armii Krajowej:

– Oddział „Ponury”** – dowodzony przez por. Jana Piwnika „Ponurego”. Oddział działał na terenie powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

– Oddział „Nurta”** – dowodzony przez ppor. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Oddział działał na terenie powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

Oddziały te prowadziły działalność dywersyjną, sabotażową i partyzancką. Przeprowadzały akcje na niemieckie transporty kolejowe i drogowe, atakowały niemieckie posterunki i garnizony. Pomagały również ludności cywilnej, dostarczając żywność, lekarstwa i ubrania.

Działalność partyzantów Armii Krajowej na terenie Wąchocka i okolic jest upamiętniona w miejscowych pomnikach i tablicach pamiątkowych. W Wąchocku znajduje się również Muzeum Armii Krajowej w Opactwie Cystersów, w którym można zobaczyć wystawę poświęconą działalności AK w regionie.