Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Rośnie” nowy Ośrodek Zdrowia w Wąchocku

Budynek nowego Ośrodka Zdrowia, którego budowa zakończyć się ma jeszcze w tym roku, zaczyna rosnąć. Mocny fundament wyraźnie rysuje się ponad poziomem ziemi. Prace trwają.

W nowo powstającej przychodni zdrowia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i ośrodka rehabilitacji będą świadczone usługi zdrowotne dla dorosłych i dzieci. Znajdą się w  nim odrębne pomieszczenia dla pacjenta zdrowego i pacjenta chorego połączone wspólnym pomieszczeniem recepcji, a także odrębne funkcjonalnie w całości pomieszczenia ośrodka rehabilitacji. Powstanie budynek o powierzchni całkowitej  518,37 m², z czego powierzchnię użytkową stanowić będzie 396,21 m².

Zakres robót sanitarnych obejmuje wykonanie instalacji: wody zimnej, doprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacyjnej, doprowadzenia wody do hydrantów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia skroplin, gazu (kotłownia), centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Budynek przystosowany będzie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. W sposób odpowiedni będzie zabezpieczony przeciwpożarowo. Budynek ogrzewany będzie przy zastosowaniu instalacji gazowej, oszczędności na kosztach energii ma przynieść instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp zlokalizowana na dachu budynku.

Zagospodarowany również będzie cały teren działki. Powstanie droga dojazdowa, parkingi, oświetlenie oraz funkcjonalna i ciesząca oko zieleń.