Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rozbudowa budynku OSP w Wąchocku o część garażową zakończona

W związku z zakupem nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku oraz decyzją o pozostawieniu poprzedniego wozu strażackiego w jednostce, zdecydowano o rozbudowie istniejącego OSP o nowy budynek garażowy.

W marcu 2020 roku, w wyniku postępowania przetargowego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pod koniec sierpnia 2020 r. Gmina Wąchock ogłosiła przetarg na zamówienie publiczne dotyczące zamierzenia „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o część garażową na działkach ew. nr 2348/3 i 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowę z wykonawcą podpisano 1 października 2020 roku. Realizacja inwestycji trwała kilka miesięcy i ostatecznie prace zakończono pod koniec marca br.

               Wykonawcą robót była firma SELBUD Sebastian Skuza z siedzibą w Starachowicach. Prace budowlane objęły dobudowanie garażu jednostanowiskowego z bramą garażową sterowaną pilotem. Garaż wyposażono w wentylację mechaniczną, instalację centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne (tablica rozdzielcza; instalacja wypustów zasilających, gniazd 3-fazowych oraz 1-fazowych; instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa). W części istniejącej wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano nowe stalowe schody do sanitariatów oraz wentylację. Pomalowano wszystkie stare pomieszczenia. Powierzchnia użytkowa nowego garażu wynosi 64,35 m 2, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 327 tysięcy zł . Kwota w całości pochodziła z budżetu Gminy Wąchock.

W ubiegłym roku, w okresie letnim, druhowie z OSP w Wąchocku pozyskali dodatkowe fundusze na remont dachu istniejącego już garażu. Koszt remontu wyniósł 20 910 zł, z czego kwota 20 tys. pochodziła od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast 910 zł udało się pozyskać od darczyńców.