Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rozbudowa budynku OSP w Wąchocku

W Wąchocku na ul. Kościelnej trwa rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonywane tam prace obejmą między innymi dobudowanie około 65 metrowej, jednostanowiskowej części garażowej czy wykonanie murków przeciwpożarowych na istniejącym ogrodzeniu murowanym. W części istniejącej budynku wymienione zostaną drzwi oraz wentylacja garażu, powstaną także nowe schody do łazienki. Dodatkowo ze środków z Krajowego Systemu Ratowniczo Pożarniczego, z puli Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, OSP Wąchock otrzymała 20 000 z przeznaczeniem na docieplenie dachu nad istniejącą remizą oraz wymianę obróbek blacharskich i orynnowania.

Do ogłoszonego w sierpniu br. przetargu przystąpiło sześć firm. Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmę SELBUD Sebastian Skuza ze Starachowic. Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych na podstawie przyjętych kryteriów.

 Zakończenie prac planowane jest na połowę grudnia jeszcze tego roku, a wykonawca zobowiązał się do udzielenie na nie 84 miesięcznej gwarancji.