Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Młyńskiej w Parszowie

Kilka domów w Parszowie zlokalizowanych przy ulicy Młyńskiej, jako nieliczne na terenie Gminy Wąchock, nie zostały jeszcze podłączone do kanału sanitarnego. W związku z tym Gmina idąc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców 4 marca br. ogłosiła przetarg dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej.

Ze względów ekonomicznych kanalizacja zostanie podłączona do sieci obsługiwanej przez MZWIK w Skarżysku-Kamiennej, spółki będącej również dostawcą wody na terenie Parszowa. Budowa obejmie m.in.: wykonanie przewodu kanalizacyjnego o długości około 330 m, studnie kanalizacyjne, wymianę gruntu, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w rejonie prowadzonych robót, próbę szczelności czy obsługę geodezyjną. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2020 r.

Termin składania ofert ustalono na 20 marca do godz. 10.00. Do przetargu stanęło 8 przedsiębiorstw. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego wydłużono termin związania ofertą z 18.04.2020 r. na 2.06.2020 r. O udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanału sanitarnego przy ul. Młyńskiej ubiegało się 8 firm. Spośród złożonych ofert wyłoniono najkorzystniejszą. Złożyła ją firma Nowak Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie, spełniła ona wszystkie warunki zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów. W toku rozstrzygnięcie przetargu na nadzór inwestorski nad budową sieci kanału sanitarnego najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój z Radomia.

O rozpoczęciu prac będziemy informować na naszej stronie internetowej.