Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rusza próba generalna przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Statystyka publiczna przygotowuje się do przeprowadzenia spisu
próbnego (od 1 do 30 kwietnia 2020 r.).   W województwie
świętokrzyskim spis próbny zostanie przeprowadzony na terenie gminy
Wąchock. Aby zagwarantować respondentom i naszym pracownikom
bezpieczeństwo i nie narażać ich zdrowia zdecydowaliśmy, że spis
przeprowadzimy wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i
telefoniczny. Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad
bezpośredni, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie
odwiedzi mieszkańców gminy.

gis.gov.pl

Ten spis jest wyjątkowy z uwagi na czas w jakim jest przeprowadzany i
na wprowadzone modyfikacje adekwatne do panującej  sytuacji.

Mieszkańcy gminy Wąchock otrzymają list prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z informacją o adresie strony, na której od 1 do 30
kwietnia będzie dostępny elektroniczny formularz spisowy
(spis.gov.pl), umożliwiający wprowadzenie informacji o mieszkaniu oraz
osobach w nich zamieszkałych. Do zalogowania się do aplikacji spisowej
niezbędne jest podanie numeru PESEL bądź uwierzytelnienie przez
Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (czyli poprzez Profil
Zaufany lub bankowość elektroniczną). W liście będzie także podany
numer dedykowanej infolinii, która będzie służyła jako wsparcie
informacyjne, narzędzie do potwierdzenie tożsamości rachmistrza
telefonicznego oraz kanał spisowy, bo pod tym numerem  mieszkańcy
gminy Wąchock będą mogli również przekazać dane spisowe. W liście
będzie również zamieszczony unikalny kod mieszkania, który
połączony z adresem będzie służył mieszkańcom do logowania się
do formularza samospisu, w przypadku braku numeru PESEL lub braku
możliwości uwierzytelnienia przez Krajowy Węzeł Identyfikacji
Elektronicznej.

Od 8 do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzona będzie metoda  uzupełniająca
– wywiad telefoniczny (CATI), przeprowadzony przez rachmistrza
telefonicznego i wspomagany komputerowo. Metodą tą objęci będą
respondenci, dla których GUS posiada numery telefonów w bazie
telefonicznej, którzy nie dokonali samospisu internetowego lub tylko
częściowo wypełnili formularze elektroniczne w samospisie.

Pamiętajmy, że próby są po to, aby spisać się lepiej, bo wszyscy
Liczymy się dla Polski!