Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ruszamy z budową nowego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku

Pod koniec sierpnia 2021 r. Gmina Wąchock ogłosiła zapytanie ofertowe pn.Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych”.

W projektowanej przychodni zdrowia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i ośrodka rehabilitacji będą świadczone usługi zdrowotne dla dorosłych, dzieci chorych i dzieci zdrowych. Odrębne pomieszczenia dla pacjenta zdrowego i pacjenta chorego połączone wspólnym pomieszczeniem recepcji, odrębne funkcjonalnie w całości pomieszczenia ośrodka rehabilitacji. Powstanie nowy budynek o powierzchni całkowitej  518,37 m², z czego powierzchnię użytkową stanowić będzie 396,21 m².

Zakres robót sanitarnych obejmuje wykonanie instalacji: wody zimnej, doprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacyjnej, doprowadzenia wody do hydrantów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia skroplin, gazu (kotłownia), centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Budynek przystosowany będzie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. W sposób odpowiedni będzie zabezpieczony przeciwpożarowo. Ogrzewanie budynku będzie gazowe, oszczędności na kosztach energii ma przynieść instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp zlokalizowana na dachu budynku.

Zagospodarowany również będzie cały teren działki. Powstanie droga dojazdowa, parkingi, oświetlenie oraz funkcjonalna i ciesząca oko zieleń.

Do przetargu przystąpiło cztery przedsiębiorstwa. Oferty dwóch firm zostały odrzucone ze względów formalnych, a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Cezarego Stanisławka Czarbud Usługi Remontowo-Budowlane z Radomia. Podpisanie umowy nastąpiło 5 listopada br. W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy nastąpi przekazanie placu budowy. Od pierwszych dni grudnia wg deklaracji Wykonawcy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac. Zgodnie z założeniami budynek ma być gotowy do końca 2022 r.