Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Setne urodziny Honorowego Obywatela Wąchocka

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wąchocka

Pan Zygmunt Ziemkiewicz urodził się 6 kwietnia 1921 roku w Wąchocku. Tu chodził do Szkoły Podstawowej, a następnie kształcił się w Szkole Technicznej w Radomiu. W wieku 18 lat walczył w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej, w tym w oddziale partyzanckim Antoniego Hedy „Szarego”. Po wojnie działał na rzecz Wąchocka i Zakładów Metalowych „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. Był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych, za co był internowany. Za swoje zasługi został wyróżniony wieloma odznaczeniami partyzanckimi, zakładowymi w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej.

Pan Zygmunt honorowym obywatelem Wąchocka został 18 października 2014 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Pan Zygmunt Ziemkiewicz Honorowym Obywatelem Wąchocka został 18 października 2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Urodził się 6 kwietnia 1921 r. w Wąchocku. Żołnierz Armii Krajowej i działacz „Solidarności” internowany w stanie wojennym. Na początku lat 90-tych podjął skuteczne starania o przeniesienie pomnika poległych mieszkańców Wąchocka walczących pod dowództwem Józefa Piłsudskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 na pierwotne miejsce przed budynek szkoły podstawowej. Wielkim osiągnięciem Pana Zygmunta było przewodzenie Społecznemu Komitetowi Przywrócenia Praw Miejskich Wąchockowi, którego staraniem 1 stycznia 1994 roku Wąchock ponownie stał się miastem po 125 latach. Pan Zygmunt współtworzył Fundację Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku. Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Żołnierza AK „Akcja Burza”, Odznaką Żołnierzy AK Oddziału Partyzanckiego „Szaracy”, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 roku, Krzyżem Więźnia Politycznego. Z okazji setnych urodzin życzymy Panu Zygmuntowi, aby kolejne lata mijały w zdrowiu, atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. Serdeczne słowa kierujemy również do bliskich i przyjaciół Pana Zygmunta, dzielących z nim radość z tego pięknego jubileuszu.

Bukiet kwiatów, upominek oraz list gratulacyjny z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Jarosława Sameli odebrała córka Pana Zygmunta, Pani Emanuela.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Gazety Starachowickiej i Echa Dnia.