Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Siedliska bobrów – co nam wolno, a czego nie

bóbr w wodzie

Populacja bobrów na terenie całego kraju jest bardzo liczna i ciągle się powiększa.

Zagęszczenie oraz tak duża liczebność tego gatunku powoduje, iż szkody wyrządzane przez bobry w rolnictwie i gospodarce leśnej są dotkliwe i zagrażające naturalnej równowadze środowiska naturalnego.

Dorosła para bobrów może wyciąć nawet 400 sztuk drzew rocznie.

Bobry występują również na terenie naszej gminy. Budują swoje tamy, tworzą żeremie. Niszczenie tam i żeremi bez zezwolenia jest surowo karane. W tym celu potrzebne jest specjalne zezwolenie. W Polsce bobry są pod częściową ochroną.

Można wnioskować o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną – w tym niszczenia tam bobrowych.

Wniosek taki można złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343.

Zezwolenie może zostać wydane na jednorazową rozbiórkę tamy, ale ze względu na fakt, że bobry często odbudowują zapory w tych samych miejscach, można wystąpić do RDOŚ o zezwolenie na odpowiedni okres, np. na rok.

Za wniosek o rozebranie tamy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł. Samowolne dopuszczenie się takich czynności jest traktowane, jako wykroczenie, co może skończyć się wysoką karą a nawet tymczasowym aresztem.