Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Sołtys – Ambasador Programu „Czyste Powietrze”

Sołtys – Ambasador Programu „Czyste Powietrze”

Sołtys – Ambasador Programu „Czyste Powietrze”
Sołtys – Ambasador Programu „Czyste Powietrze”

Już po raz drugi (poprzednim razem latem 2021 roku) sołtysi z terenu Powiatu Starachowickiego spotkali się w Wąchocku, aby szkolić się i dowiedzieć jak najwięcej na temat ogólnopolskiego Programu pn. „Czyste Powietrze”.

Spotkanie, które miało miejsce 23 lutego, rozpoczęło się konferencją prasową pod Pomnikiem Sołtysa w Wąchocku krótkim omówieniem zalet w/w programu. Swoją obecnością uświetnił zebranie Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Paweł Mirowski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Rafał Gliwiński.

Sołtysi są najbliżej mieszkańców i to im, m.in., przypada rola informowania o możliwościach skorzystania z Programu „Czyste Powietrze”. Program jest realizowany na terenie Polski już od czterech lat, ale w tym roku pojawia się w nowej, bardziej korzystnej odsłonie.

W kolejnym etapie spotkania goście oraz sołtysi z terenu Powiatu Starachowickiego zebrali się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku. Kilka słów wstępu od poseł na sejm RP, Agaty Wojtyszek, senatora RP, Krzystofa Słonia oraz włodarzy gmin z terenu Powiatu Starachowickiego, rozdanie sołtysom pakietów edukacyjnych i już można było przystąpić do szkolenia. Swoją wiedzą z sołtysami podzieliły się panie z doradztwa energetycznego. W następnej kolejności to sołtysi będą mieszkańcom swoich gmin rozdawać materiały przybliżające zalety Programu „Czyste Powietrze”.

Od 2021 roku w naszym urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjo-informacyjny, którego działalność obejmuje:

  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym, udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz organizację spotkań dla mieszkańców informujących o zasadach Programu,
  •   wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
  •   pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i wymaganych     dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku,
  •   wizyty u mieszkańców połączone z wstępną analizą potrzeb dotyczących wymiany  źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami (wnioski te niezwłocznie przesyłane są do WFOŚiGW w Kielcach).

Celem umówienia spotkania z pracownikiem oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132.

Częscią rozrywkową tego dnia zajęła się Kapela Sołtysa z Wąchocka.