Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Sołtys – ambasador Programu „Czyste Powietrze”

Dlaczego sołtys w Wąchocku remontuje stodołę? Ponieważ został ambasadorem i potrzebuje ambasady 😉

Śpiewem i humorem rozpoczął się wczoraj, tj. 23 czerwca w Wąchocku piknik pod hasłem Sołtys – ambasador Programu „Czyste Powietrze”. Przybyli na niego goście, między innymi: zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Paweł Mirowski, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł, Prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński, Krzysztof Słoń senator Prawa i Sprawiedliwości, sołtysi z Gmin Pawłów i Wąchock oraz samorządowcy z Wąchocka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wczorajszym pikniku promował ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, a do współpracy w rozpowszechnianiu wieści o programie, dotacjach i możliwościach, jakie niesie, zaproszono sołtysów z gmin Pawłów oraz Wąchock. W tych gminach w ostatnim czasie WFOŚiGW w Kielcach podpisał porozumienie, które otwiera drzwi Mieszkańcom w dostępie do wniosków Programu „Czyste Powietrze”. Oferuje on do 37 tys. dotacji na wymianę starych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

W województwie świętokrzyskim wszystkie 102 gminy podpisały porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest znakomity wynik w odniesieniu do innych województw.

Czas, swą muzyką umilała Kapela Sołtysa z Wąchocka, były także konkursy i zagadki dla dzieci, a sołtysi dostali od Funduszu pakiety startowe, które pomogą im w propagowaniu „Czystego Powietrza”.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku punkt obsługi i składania wniosków znajduje się na parterze, w pokoju nr 2 i 3, a czynny jest we wtorki i środy w godz. 7:30-12:30. Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41 273 61 30.