Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Spotkania z liderami społeczności w sprawie aktualnej sytuacji związanej z uchodźcami

Zakończył się cykl roboczych spotkań, które w poprzednim tygodniu zostały zorganizowane na terenie każdej z miejscowości w naszej gminie. Spotkania we współpracy z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli zorganizował zastępca burmistrza. Udział w nich wzięli: radni, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z członkami rad sołeckich oraz zarządów osiedli, dyrektorzy szkół z terenu gminy, przedstawiciele OSP oraz organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy – czyli liderzy naszych małych społeczności.

Przewodnim tematem zebrań była informacja na temat aktualnej sytuacji związanej z uchodźcami wojennymi z Ukrainy na terenie Gminy Wąchock. Zastępca burmistrza przedstawił aktualną sytuację związaną z liczbą uchodźców na terenie gminy i ich sytuacją socjalną, podjęte dotychczas działania oraz perspektywę najbliższej przyszłości. Ważnym punktem była informacja dotycząca przygotowań każdej ze świetlic wiejskich, domu kultury w Wąchocku oraz wszystkich remiz OSP do potencjalnego przyjęcia uchodźców jako miejsc zbiorowego zakwaterowania i wynikające z tego potencjalne ograniczenia w użytkowaniu przez naszą społeczność.

Spotkania spotkały się z zainteresowaniem oraz zrozumieniem dla panującej sytuacji. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim osobom, które dobrowolnie przyjęły uchodźców pod swój dach – a w tym momencie jest ich w indywidualnych gospodarstwach około 60 osób – jesteście wielcy!