Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”

plakat

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wąchock na kolejne spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na wymianę starego źródła ciepła tzw. „kopciucha” oraz wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku – pokój nr 2 parter

– 15 maja 2024 r. godz. 16.00

W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w Programie obowiązujące od dnia 22 kwietnia 2024 r., zasady udzielania dofinansowania: m.in. wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania, rodzaje przedsięwzięć oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania.

Ponadto przypominamy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu, w każdy wtorek i środę, w godz. 7.30 – 12.30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, w ramach działającego punktu konsultacyjno-informacyjnego PP Czyste Powietrze lub pod numerem tel. 41 27 36 132.