Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Sprzedaż napojów alkoholowych – informacja

Sprzedaż napojów alkoholowych – informacja

Przedsiębiorcom sprzedającym napoje alkoholowe przypominamy o konieczności złożenia w styczniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r.

Według złożonego oświadczenia wyliczona zastanie opłata za sprzedaż napojów o zawartości: do 4,5 %, powyżej 4,5 % do 18% oraz powyżej 18%.

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art.18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277) wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2132).

Przypominamy również iż od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące całkowitego zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia.

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, która ogranicza sprzedaż napojów z kofeiną i tauryną. Celem ustawy jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych, a także w automatach.

źródło: www.gov.pl

Przykładowa tabliczka do powieszenia w sklepie/barze…

tabliczka o zakazie sprzedaży napojów energetycznych