Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Stop pożarom traw!

fot. FB/Państwowa Straż Pożarna

W połowie marca Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła kolejną kampanię społeczną ph.
„STOP POŻAROM TRAW”.

              „Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych
dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć
się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas. W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.
                W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
              W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.
W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.”

„Należy przypomnieć, że ustawa o ochronie przyrody nakłada sankcje karne na osoby, które dopuszczają się takiego bezprawnego działania. Pamiętajmy, że każdy pożar powoduje nieodwracalne straty ekologiczne, materialne, a także społeczne. Zwróćmy także szczególną uwagę na nasze dzieci, które czasami dla zabawy podpalają trawy nawet blisko swoich domów.”

               W tym roku w woj. Świętokrzyskim doszło już 782 pożarów traw – najwięcej w powiatach kieleckim i sandomierskim odpowiednio: 193 i 135. Co prawda statystyka jest i tak bardziej optymistyczna, niż w roku poprzednim, kiedy to w analogicznym okresie czasu mieliśmy w województwie aż 1439 pożarów traw. Niemniej w obecnym czasie poza pożarami i wypadkami drogowymi nasze społeczeństwo boryka się z widmem epidemii koronawirusa. W pierwszym kwartale 2020 r. na terenie gminy Wąchock odnotowano 2 zdarzenia związane z pożarem trawy, natomiast w roku poprzednim – 10.
Wśród ludzi panuje błędne przekonanie, że spalenie suchej trawy w naturalny sposób użyźni glebę – co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost trawy. Za ten mit najwięcej płacą ludzie, którzy umierają w pożarach lub tracą swoje mienie w wyniku rozprzestrzenienia się ognia z suchej trawy na zabudowania. Przy wiejącym wietrze pożar trawy rozprzestrzenia się  prędkością 20 km/h – żaden człowiek nie jest w stanie na dłuższym dystansie utrzymać takiej prędkości.
Pamiętajmy, że w pożarach w męczarniach giną zwierzęta.