Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

#StopNielegalnejEksploatacji

#StopNielegalnejEksploatacji

Wzorem lat ubiegłych Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach kontynuuje kampanię informacyjną #StopNielegalnejEksploatacji, której celem jest budowa świadomości społecznej w tematyce związanej z legalnością wydobycia kopalin.

Jak zgodnie z prawem wydobywać pisaki i żwiry zgodnie z prawem?

Zgodnie z prawem dla zaspokojenia potrzeb własnych możesz wydobywać piasek i żwir tylko wtedy, gdy:

  1. wydobycie będziesz prowadzić na nieruchomości stanowiącej Twoją własność lub posiadasz użytkowanie wieczyste;
  2. wydobycie w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 m3;
  3. nie naruszysz przeznaczenia swojej nieruchomości (określonej w dokumentach planistycznych gminy);
  4. nie będziesz używać materiałów wybuchowych;
  5. nie będziesz zbywać, sprzedawać lub przekazywać wydobytego piasku lub żwiru innym osobom;

Jakich formalności musisz dopełnić?

Zgłoś na piśmie zamiar wydobycia pisaku i żwiru do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Najlepiej zrób to na przygotowanym formularzu:

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia wydobycia na własne potrzeby?

Brak zgłoszenia będzie podstawą do ustalenia w drodze decyzji opłaty podwyższonej. Opłata podwyższona to czterdziestokrotność stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny – za każdą wydobytą tonę.

logo okręgowego urzędu górniczego w kielcach

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: 41 200 17 75
e-mail: ougkielce@wug.gov.pl