Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostanie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych.

Od 25 maja do szkół wrócą dzieci klas 1 – 3 szkół podstawowych, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieć możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Do przedszkoli będą mogły wrócić także dzieci najmłodsze.

W razie pytań prosimy o kontakt z placówkami:
– ZPO w Wąchocku (41) 271-59-36
– Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi (41) 271-20-12
– Szkoła Podstawowa w Parszowie (41) 271-21-76