Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Strona główna Wiadomości Stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostanie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych.

Od 25 maja do szkół wrócą dzieci klas 1 – 3 szkół podstawowych, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieć możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Do przedszkoli będą mogły wrócić także dzieci najmłodsze.

W razie pytań prosimy o kontakt z placówkami:
– ZPO w Wąchocku (41) 271-59-36
– Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi (41) 271-20-12
– Szkoła Podstawowa w Parszowie (41) 271-21-76