Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Strażacy w szkole w Wąchocku

Strażacy w szkole w Wąchocku

Ćwiczenia przedmedyczne prowadzone przez strażaków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym mają na celu nauczenie dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia te są dostosowane do wieku i możliwości najmłodszych, a obejmują między innymi:

– Naukę numerów alarmowych, jak dzwonić pod numery alarmowe, takie jak 112, 999 lub 911, i jak przekazywać podstawowe informacje dyspozytorowi.

– Identyfikację sytuacji zagrożenia: uczą się rozpoznawać sytuacje, w których potrzebna jest pomoc medyczna, takie jak krwawienie, złamania czy oparzenia.

– Podstawowe czynności ratownicze: jak wykonać podstawowe czynności ratownicze, takie jak opatrywanie ran, unieruchamianie złamań czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).

– Używanie sprzętu medycznego: jak używać podstawowego sprzętu medycznego, takiego jak bandaże, opatrunki i defibrylatory.

Do przeprowadzenia ćwiczeń przedmedycznych strażacy używają różnego sprzętu, w tym: manekinów do resuscytacji, sztucznych ran defibrylatorów treningowych, bandaży, opatrunków i innych.

Ćwiczenia przedmedyczne prowadzone przez strażaków są ważnym elementem edukacji dzieci w zakresie pierwszej pomocy. Uczą dzieci podstawowych zasad ratowania życia i zwiększają ich pewność siebie w sytuacjach zagrożenia.

Wczoraj, tj. 12 marca w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pomocy medycznej, prowadzenia reanimacji. Ćwiczenia zorganizowali strażacy z OSP w Wąchocku, którzy poprowadzili je razem ze strażakami z KP PSP ze Starachowic.

Po szkoleniu zaprezentowany został samochód strażacki wraz z wyposażeniem.