Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Stwórz mural w drodze do Rataj

Ogólnopolski Konkurs Powiatu i Gminy Wąchock


STWÓRZ MURAL W DRODZE DO RATAJ

Gdzie?
Mury oporowe przy ul. Langiewicza w Wąchocku (4 obiekty o łącznej powierzchni ok. 189 m²).

Jak?
Obrazy na czterech obiektach mogą nawiązywać formą i treścią do siebie; mogą też stanowić oddzielne prace.
Każdy uczestnik (osoba lub zespół osób) może zgłosić do konkursu max 3 prace.

NAGRODA GŁÓWNA – 2 000 zł brutto.

Prace oceniać będzie jury, złożone z przedstawicieli:
• Powiatu Starachowickiego,
• Miasta i Gminy Wąchock,
• Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
• Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach.

ZGŁOSZENIA należy kierować mailowo, na adres: promocja@powiat.starachowice.pl do 30.11.2020, godz. 15.00.

Wyniki ogłosimy do 16.12.2020 r., a projekt zostanie zrealizowany do 30.04.2021.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem:
https://powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3930