Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, że w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczęliśmy realizację Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Celem Projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy. Wsparcie dla osób, które przybyły do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wsparciem, w ramach Projektu, mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej. Osoby zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (nie jest wymagane zamieszkiwanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie. Są to m.in.: naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych. Dostępne będą także usługi tłumacza oraz tłumaczenia dokumentów. Wsparcie obejmie również opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, a także pomoc socjalno-bytową.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako Lider Projektu, zamierza zrealizować m.in. bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego. Będzie możliwość przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych. Kursy zakończone egzaminem certyfikatowym mogą okazać się szczególnie przydatne osobom, które planują podjąć zatrudnienie i pozostać w Polsce na dłużej. Ponadto działać będą dyżury regionalnego managera ds. integracji uchodźców (osoba ukraińskojęzyczna) oraz konsultanta prawnego.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro
w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88.

Z poważaniem

Elżbieta Korus

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego