Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Szkoły z terenu Gminy Wąchock otrzymały dozowniki do płynu dezynfekującego

Sytuacja epidemiczną, która zawładnęła naszym krajem, wiąże się nierozerwalnie z zachowaniem podstawowych zasad higieny, mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzenianie się wirusów. W związku z tym Gmina Wąchock zakupiła 9 dozowników bezdotykowych do płynu dezynfekującego.

Aby znacznie ograniczyć ryzyko zarażenia się koronawirusem uczniów i pracowników szkół, w każdej placówce oświatowej na terenie naszej gminy stanęły bezpieczne dla dzieci bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk. Do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku trafiły 3 sztuki, do szkół w Wielkiej Wsi i Parszowie po 2 sztuki, a także jeden egzemplarz otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, jeden stanął przy wejściu do UM w Wąchocku.

Dozowniki zakupione zostały z rezerwy Gminy Wąchock na zarządzanie kryzysowe w związku z Covid-19, a ich koszt wyniósł ponad 15 tys. W szkołach stanęły one przy drzwiach wejściowych do placówek oraz przy wejściach do świetlic/stołówek.

Pierwszy raz dezynfektory zostały użyte podczas egzaminów ósmoklasistów, które odbywały się od 16 czerwca. Szkoły są jednocześnie lokalami wyborczymi, dlatego dozowniki zostaną wykorzystane także podczas tegorocznych wyborów na prezydenta Polski, 28 czerwca.