Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„To nasz sztandar swe skrzydła rozwija (…)

On honoru wierności ojczyźnie naszego symbolem.”  

Historyczna uroczystość wręczenia sztandaru szkole w Wąchocku odbyła się 21 maja 1977 roku. Z rąk przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego odebrał go ówczesny dyrektor placówki – p. Hipolit Lefek, który podkreślił, że sztandar jest symbolem wierności Ojczyzny, honoru i uczuć patriotycznych narodu polskiego oraz będzie z pewnością motywował lokalną społeczność do wytężonej pracy dla niepodległej Polski.


O nią walczyli przecież właśnie Bohaterowie Powstania Styczniowego, których zaszczytne imię od 1975 roku nosi szkoła w Wąchocku. Przygotowaną na tę okazję akademię uświetniła prezentacja pieśni o sztandarze, do której słowa napisała p. Janina Kołsut, natomiast melodię – p. Stanisław Pożoga.


Po 44 latach sztandar, symbol „jedności i zgody, myśli lotnych jak skrzydła sokole, uczuć wzniosłych, gorących i młodych”, doczekał się koniecznej renowacji, której koszt wyniósł 4000 zł.

Z godnością prezentowany przez uczniów na uroczystościach szkolnych, państwowych i lokalnych, sztandar, tak jak kiedyś – w czasie niewoli, tak i teraz – w wolnej Polsce, niezmiennie kształtuje patriotyzm Polaków, podkreśla świadomość narodową i nasz szacunek dla polskiej tradycji.

Źródło: ZPO w Wąchocku