Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„To nasz sztandar swe skrzydła rozwija (…)

Strona główna Wiadomości „To nasz sztandar swe skrzydła rozwija (…)

On honoru wierności ojczyźnie naszego symbolem.”  

Historyczna uroczystość wręczenia sztandaru szkole w Wąchocku odbyła się 21 maja 1977 roku. Z rąk przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego odebrał go ówczesny dyrektor placówki – p. Hipolit Lefek, który podkreślił, że sztandar jest symbolem wierności Ojczyzny, honoru i uczuć patriotycznych narodu polskiego oraz będzie z pewnością motywował lokalną społeczność do wytężonej pracy dla niepodległej Polski.


O nią walczyli przecież właśnie Bohaterowie Powstania Styczniowego, których zaszczytne imię od 1975 roku nosi szkoła w Wąchocku. Przygotowaną na tę okazję akademię uświetniła prezentacja pieśni o sztandarze, do której słowa napisała p. Janina Kołsut, natomiast melodię – p. Stanisław Pożoga.


Po 44 latach sztandar, symbol „jedności i zgody, myśli lotnych jak skrzydła sokole, uczuć wzniosłych, gorących i młodych”, doczekał się koniecznej renowacji, której koszt wyniósł 4000 zł.

Z godnością prezentowany przez uczniów na uroczystościach szkolnych, państwowych i lokalnych, sztandar, tak jak kiedyś – w czasie niewoli, tak i teraz – w wolnej Polsce, niezmiennie kształtuje patriotyzm Polaków, podkreśla świadomość narodową i nasz szacunek dla polskiej tradycji.

Źródło: ZPO w Wąchocku