Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Transport do punktu szczepień przeciwko Sars-CoV-2 na terenie gminy Wąchock

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony będzie dla:
– osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami;
– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
– osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Punkt szczepień na terenie gminy Wąchock znajduje się będzie w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku.

Umówienie transportu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:
Sekretarz Gminy Wąchock
Barbara Derlatka
tel. 604-501-360

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
tel. 41 273-61-30