Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Trwa Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Trwa Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

namalowany wóz strażacki na dachu 2 strażaków gasi pożar lasu
źródło: zosprp.pl

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego,  oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp.

Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy – dowolny.

Etapy konkursu

  1. eliminacje gminne (miejsko-gminne) zakończenie 31 stycznia 2024,
  2. eliminacje wojewódzkie – zakończenie do 29 lutego 2024 r.

Organizator eliminacji gminnych (miejsko-gminnych) konkursu przesyła na eliminacje wojewódzkie 1-2 prace z każdej grupy wiekowej.

Prace (z umieszczoną na odwrocie czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia) należy dostarczyć do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach ul. Sandomierska 81 (parter budynku, tel. 41 368 16 67 lub do Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach (Skotniki 123, , 27-650 Samborzec).

Jury

Oceny prac dokonuje Jury powołane na szczeblu gminnym (miejsko-gminnym) oraz wojewódzkim przez organizatora konkursów.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

Jury dokonując oceny kieruje się następującymi kryteriami:

  • zgodność pracy z tematyką i celami konkursu,
  • wkład pracy własnej,
  • estetyka wykonania.

Do finału na szczeblu centralnym kwalifikują się prace podczas eliminacji wojewódzkich.

PLIKI DO POBRANIA: