Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Trwa remont chodnika w Parszowie

W miejscowości Parszów obecnie odbywa się remont chodnika.

Obejmuje on teren od ulicy Kamieniczki do ul. Szkolnej oraz punktowo w miejscach najbardziej uszkodzonych do zatoki autobusowej przy Marywilu. Remont polega na rozebraniu kostki brukowej, wymianie podbudowy i ponownym ułożeniu kostki. Roboty będą wykonywane sukcesywnie w miarę możliwości przerobowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.