Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Trwają prace remontowe w Wielkiej Wsi

Po podpisaniu umowy z wykonawcą prac związanych z wykonaniem remontu 159 m drogi wewnętrznej w Wielkiej Wsi rozpoczęły się związane z tym czynności.

Przypomnijmy: Przetarg na remont dwóch odcinków drogi w Wielkiej Wsi ogłoszony został w październiku br. Wygrała go firma Budromost-Starachowice z Wąchocka. Obecnie gołym okiem widać postęp prac prowadzonych na tych fragmentach.

Wyremontowane zostaną dwie drogi prowadzące do posesji. Droga na przewidzianych do remontu odcinkach posiadała bardzo liczne spękania konstrukcyjne oraz ubytki w jezdni powodując duże zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu. Planowany zakres robót do obejmie wykonanie: nawierzchni bitumicznej, pobocza tłuczniowego oraz oczyszczenie rowu z namułu i odwodnienie.

Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gmina zapłaciła 4305,00 zł, natomiast na wykonanie całego zadania zabezpieczono ponad 160 tys. zł.