Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Trzy pokolenia w lokalnym biznesie

Trzy pokolenia w lokalnym biznesie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach, po zmianie zarządu i siedziby, wraca po covidowej przerwie do swojej działalności. Ma sprecyzowane plany na przyszłość: będzie wspierać lokalny biznes oraz edukować młodzież szkolną w kierunkach zawodowych.

Jeden z członków Cechu, nasz krajan, Paweł Nowak został niedawno wyróżniony najwyższym, honorowym odznaczeniem rzemieślniczym – szablą Kilińskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1. Tę odznakę nadaje się rzemieślnikom za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą.

Trzypokoleniowa firma „Wędliny z Wąchocka Nowak” to firma z dziewięćdziesięcioletnią historią. Została założona w 1933 r. w Wąchocku przez pierwszego właściciela, Stefana Nowaka. W 1978 roku pracę z ojcem rozpoczął drugi właściciel – Paweł Nowak, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju zakładu. W 2015 r. do firmy dołączył wnuk założyciela, dzisiejszy właściciel firmy, Łukasz Nowak, który kontynuuje rodzinną tradycję i podąża za trendami rynkowymi i potrzebami konsumentów.

Paweł Nowak odbierając nagrodę powiedział: – Jestem głęboko przekonany, że moi wnukowie, jako czwarte pokolenie, będą kontynuować dzieło swojego pradziadka.

– Zawsze uważałem, że nasza firma to wielka rodzina, którą tworzą nie tylko właściciele, ale wieloletni pracownicy, z których wielu swoją przygodę z rzemiosłem zaczynało, jako uczniowie i uczennice i są z nami do dziś, niektórzy nawet 40 lat – dodaje.

Do gratulacji dołączyli: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Adrian Malinowski, którzy wręczyli pamiątkowy grawer oraz rycinę przedstawiającą Opactwo Cysterskie w Wąchocku.

Serdeczne gratulacje z życzeniami dalszych, rodzinnych sukcesów!