Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Czy można wypalać roślinność? Na skutek czego następuje zaczadzenie? Jaki jest europejski numer alarmowy? Co to jest resuscytacja? Do czego służy mostek przejazdowy?

W ubiegły piątek, 24 marca 2023 r., młodzież ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wąchock (3 szkoły) wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (OTWP), który odbył się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy: ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Kilkanaścioro młodych przedstawicieli swoich szkół z Gminy Wąchock zmagało się na poziomie lokalnym z pytaniami przygotowanymi przez młodszego brygadiera Piotra Kosielę z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Każdy z biorących udział w turnieju mógł ocenić poziom swojej wiedzy pożarniczej.

Test zakończył się dogrywką o drugie i trzecie miejsce w kategorii klas V-VIII. Finalnie na podium stanęli:

Klasy I-IV
I Iga Stefańska
II Wojciech Mazurkiewicz
III Pola Górecka

Klasy V-VIII
I Kamil Nowak
II Krzysztof Grzelka
III Alan Operacz

Zwycięzcy w następnej kolejności zakwalifikowali się do konkursu na szczeblu powiatowym.

Nagrody zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników wręczali: Komendant Gminny, Grzegorz Retkowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski. Nad całością organizacji konkursu czuwał Inspektor ds. Obronnych, Ryszard Kępiński.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, serdecznie gratulujemy 🙂