Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Tworzenie lokalnej strategii rozwoju – spotkanie

Tworzenie lokalnej strategii rozwoju – spotkanie

budynek miejskiego ośrodka kultury w Wąchocku
Miejski Ośrodek Kultury w Wąchocku -informacja o spotkaniu

Spotkania związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock na lata 2021-2027.

Zapraszamy Państwa do wspólnej oceny potencjału LGD. Diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych (w tym innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów). Zgłaszania opinii, pomysłów, wyznaczania kierunków (celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

Spotkania będą dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Planowany program spotkań związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD. Diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków (celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Odbędą się po dwa spotkania, do udziału w których zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 412608153 lub mailowo na adres: sekretariat@wokollysejgory.pl

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańcy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7 Wąchock
27-215 Wąchock 21.06.2022 godz. 9:00 -11:00

Spotkanie dla przedsiębiorców:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7 Wąchock
27-215 Wąchock 21.06.2022 godz. 11:00 -13:00