Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ulice z nowymi nazwami. Obowiązki Mieszkańców Rataj

Ulice z nowymi nazwami. Obowiązki Mieszkańców Rataj

Ulice z nowymi nazwami. Obowiązki Mieszkańców Rataj

W związku z nadaniem nazw ulicom i zmianą numeracji porządkowej w Ratajach Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku rozpoczął wysyłkę oraz dostarczanie zawiadomień o tej zmianie.

Zestawienie nowych adresów zostanie wysłane z urzędu m.in. do Starostwa Powiatowego, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego czy Poczty Polskiej.

Zmiany wiążą się nie tylko z nowymi nazwami ulic. Oznaczają one również obowiązki dla Mieszkańców Rataj, które muszą wypełnić we własnym zakresie.

Mieszkańcy powinni podjąć następujące czynności związane z aktualizacją danych teleadresowych:

 1. Urząd Skarbowy
  – osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza swoje dane do CEIDG w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku;
  – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmian dokonuje na druku ZAP 3. Jeśli nie ma pilnej potrzeby w dokonywaniu zmian teleadresowych w US można to zrobić w przyszłym roku składając zeznanie podatkowe. Osoby, które rozlicza ZUS (emeryci, renciści) są zobowiązani do osobistej wizyty w US (np. po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznym: 41 276 21 15).
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  -zmianę danych pracownika zgłasza pracodawca,- osoby fizyczne pobierające świadczenia mogą zmienić adres przez konto PUE ZUS lub osobiście w placówce.
 3. Zmienić dane adresowe w:
  – zakładzie energetycznym,
  – zakładzie gazowniczym,
  – Rolniczym Ubezpieczeniu Społecznym,
  – miejscu pracy,
  – szkole, uczelni,
  – innych podmiotach – indywidualnie.
 • Uaktualnić dane w bankach (osobiście lub w aplikacji).
 • Sprawy meldunkowe. Zmiany adresów zostaną dokonane z „urzędu”. Nie ma konieczności składania wniosków o przemeldowanie. W przypadku, gdy wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania, należy złożyć w UMiG w Wąchocku (pokój nr 7, Urząd Stanu Cywilnego) stosowny wniosek.
 • Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”. Dane przy konkretnym numerze PESEL także zostaną wprowadzone z poziomu urzędu.

Obowiązkowej wymianie podlega:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu (w Starostwie Powiatowym wystarczy wypełnić oświadczenia o zmianie adresu).

Nie trzeba zmieniać:

 1. dowodu osobistego,
 2. paszportu,
 3. prawa jazdy (należy zgłosić do Starostwa Powiatowego zmianę danych adresowych).

Mieszkańcy zobowiązani są do zmiany numeracji na swoim budynku. Dobrą praktyką jest zbieranie zamówienia i pieniędzy przez sołtysa, który następnie zleca wykonanie tabliczek według jednolitego wzoru opracowanego w urzędzie gminy. Natomiast Gmina ponosi koszty produkcji i montażu tabliczek z nazwami ulic.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku tabliczki z nowymi nazwami ulic zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach w Ratajach.