Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Umieszczanie plakatów wyborczych na terenie Gminy Wąchock

Umieszczanie plakatów wyborczych na terenie Gminy Wąchock

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zarządzeniem nr 100/2023 wyznacza na terenie Gminy Wąchock miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Plakaty dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej można wieszać na tablicach ogłoszeń w następujących miejscowościach: Marcinków, Parszów, Rataje,Wąchock, Węglów, Wielka Wieś.