Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Umowa na remont ulicy Tysiąclecia podpisana

Umowa na remont ulicy Tysiąclecia podpisana

dwóch mężczyzn podpisuje przy biurku dokumenty

Po ponad dwóch dekadach od wykonania nawierzchni na ul. Tysiąclecia jej stan uległ znaczącemu pogorszeniu. Nawierzchnia uległa degradacji, system odwodnienia przestał spełniać swoją rolę, badania geologiczne pokazały, że na końcowym odcinku drogi parametry podbudowy i asfaltu są znacząco gorsze niż na początkowym odcinku. Ubiegłoroczny nabór na dofinansowanie prac przy drogach umożliwiał wykonanie remontu dróg asfaltowych. W efekcie naboru otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% zakładanych kosztów.

Wczoraj, 29 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku burmistrz Jarosław Samlea podpisał umowa z wykonawcą zadania, którym jest ROADSTAR ze Starachowic. Oferent stanął do ogłoszonego w lutym 2024 r. przetargu i uzyskał największą ilość punktów.

Remont drogi gminnej – ulica Tysiąclecia w Wąchocku – wartość inwestycji wynosi brutto 1.773.992,10 PLN. Zadanie obejmuje m.in. :

  • Wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumcznej gr. 8-9cm,
  • Wykonanie rozbiórki nawierzchni ciągów pieszych i zjazdów na posesje,
  • Wykonanie wyrównania istniejącej zniszczonej  podbudowy z kruszywa, kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 – grubość całkowita w-wy po zagęszczeniu 10 cm,
  • Ustawienie i ułożenie krawężników betonowych 15x30x100cm oraz obrzeży 8x30x100cm na ławie bet. z oporem C12/15 oraz nawierzchni z kostki bet. gr 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm na zjazdach oraz ciągach pieszych.
  • Regulację studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wpustów,
  • Oczyszczenie przepustów pod zjazdami,
  • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.

Do powyższego zadania wybrano także inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo SPIINWEST Mariusz Pająk ze Skarżyska – Kamiennej. Wartość oferty brutto wynosi 33.702,00 PLN.