Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Upamiętnienie wspólnoty Żydów w Wąchocku

Żydzi do Wąchocka przybyli pod koniec XVIII wieku. Zaczęli osiedlać się na naszych terenach przy cichym poparciu lokalnych władz. Aktywizowali miejscowy handel. Dziś społeczność żydowska jest zapomniana, wiemy o ich działalności niewiele, choć przez wiele lat stanowili część naszej społeczności.

Upamiętnienie Żydów w tym roku ma duże znaczenie, ponieważ 22 października przypada 80. rocznica ich deportacji z Wąchocka. Odbywała się ona w niezwykle brutalny sposób, zostali przez żandarmerię i policję wyrzuceni ze swoich domów z możliwością zabrania ze sobą tylko tego, co mogli unieść. Uformowani w kolumny zostali przepędzeni pieszo do Wierzbnika, gdzie spędzili na tamtejszym rynku całą noc. Tam nastąpiła wstępna selekcja, podczas której wybrano kilkudziesięciu Żydów, tych najsilniejszych i z dokumentami potwierdzającymi pracę w zakładach starachowickich, następnie umieszczono ich w obozach na Majówce i na Strzelnicy. Reszta wagonami została wywieziona do Treblinki, gdzie wszyscy zginęli. II wojnę światową przetrwało tylko 25 wąchockich Żydów.

Dla upamiętnienia żydowskiej społeczności, która przez wiele lat zamieszkiwała teren wąchockiego rynku i jego okolic, właśnie w rynku stanie tablica z napisem: „Pamięci 500 Żydów, mieszkańców Wąchocka, przymusowo wywiezionych i zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1939-1945”. Wąchock, październik 2022. Umieszczony na tablicy napis odczytać będzie można w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim.