Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”

Strona główna Wiadomości Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”, Wielka wieś 388, 27-215 Wąchock. Zadanie: „Świętokrzyskie takie cudne widziane oczami seniora”.

Uproszczona Oferta Stowarzyszenia – plik pdf