Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”, Wielka wieś 388, 27-215 Wąchock. Zadanie: „Świętokrzyskie takie cudne widziane oczami seniora”.

Uproszczona Oferta Stowarzyszenia – plik pdf