Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uroczyste obchody 90-lecia OSP w Marcinkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowie 18 września br. uroczyście obchodziła 90. rocznicę swojego powstania. Na spotkaniu przed swoją siedzibą w Marcinkowie zgromadziło się wielu gości: reprezentujący Marszałka województwa świętokrzyskiego, dyrektor departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Robert Janus, przedstawiciele z Klasztoru Ojców Cystersów, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchocka Jarosław Samela, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Adrian Malinowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Wąchocku Marian Susfał, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Świętokrzyskiego druh Mirosław Pawlak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach Andrzej Pyzik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach brygadier Marcin Nyga, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Starachowicach druh Edward Lipiec, pełniący służbę w KPP PSP w Skarżysku-Kamiennej aspirant Dawid Kowalik, Prezes OSP w Wąchocku druh Ryszard Kępiński, Naczelnik OSP w Wielkiej Wsi druh Paweł Piętak z pocztem sztandarowym, Prezes OSP w Parszowie druh Grzegorz Retkowski, Naczelnik OSP w Parszowie wraz z pocztem sztandarowym, druh Janusz Głowacz, Damian Godlewski wraz z pocztem sztandarowym z Wąchocka, Prezes firmy Serwis Land Rover Jacek Płusa wraz z małżonką, współwłaścicielka firmy Nowak Budownictwo sp. z o.o. Agnieszka Nowak, prezes firmy Nowak Budownictwo sp. o.o. Robert Nowak, Sołtys Sołectwa Marcinków Elżbieta Włodarczyk, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie, a także Mieszkańcy Marcinkowa i pozostali zgromadzeni. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie sięga początków 1931 roku. Jednostka została powołana z inicjatywy tamtejszego mieszkańca, pracownika PKP w Skarżysku-Kamiennej Stanisława Różyckiego. Pełnił on funkcję Prezesa OSP od chwili jej utworzenia do połowy 1934 r. Pierwszym naczelnikiem został Wacław Kuźdub. Od momentu założenia jednostka z OSP w Marcinkowie wyróżniała się aktywnością. Bardzo szybko została wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy: sikawki ręczne, dwa beczkowozy, drabiny i toporki. Sprzęt przechowywany był w szopie wybudowanej własnymi siłami, z zakup umundurowania druhowie sfinansowali ze środków własnych. W niedługim czasie liczba strażaków ochotników wzrosła z 12 do 20 druhów. Obok podstawowej działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków r. W , w większości krytych strzechą, strażacy już w okresie międzywojennym byli organizatorami życia społeczno-kulturalnego wsi: organizowali zabawy, odczyty, brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku. W wojnie obronnej prowadzonej przez cały naród nie zabrakło naszych strażaków. W kampanii wrześniowej udział brali: Jan Szwed, Alfred Szlęzak, Kazimierz Kuźdub, Wacław Kuźdub, Feliks Sobocha. W Armii Krajowej działali druhowie: Władysław Chojnacki, Stefan Kuźdub i Jan Gładyś. Tych dwóch ostatnich oddało życie w obronie ojczyny.

W okresie II wojny światowej straż nadal działała, chociaż jej możliwości były ograniczone. Z czasów okupacji zachowała się Kronika OSP, z której wynika, że wówczas jednostka liczyła 28 strażaków. Kilku z nich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów pracy.

Po wyzwoleniu, oprócz wykonywania obowiązków statutowych nasi strażacy wnieśli ogromny wkład w rozwój gospodarczy Marcinkowa: czynnie zaangażowali się w budowę mostów narzecze Kamiennej, budowę dróg, elektryfikacji wsi, budowę szkoły oraz domu kultury. Byli również inicjatorami i własnym wysiłkiem rozpoczęli budowę remizy strażackiej, którą przy pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i dzięki finansowemu wsparciu PZU oddano do użytku w 196 r. W 1983 roku OSP w Marcinkowie otrzymała pierwszy wóz bojowy marki ŻUK. Można było już wtedy szybciej niż jak dotąd konnym zaprzęgiem lub ciągnikiem dotrzeć na miejsce pożaru, by nieść pomoc potrzebującym. Znaczny dorobek OSP w Marcinkowie i jej poważny wkład w rozwój gospodarczy wsi został nagrodzony. W 1981 roku jednostka otrzymała sztandar i została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Dorobek straży w ciągu 90 lat jest dziełem wielu ochotników, ale na specjalne wyróżnienie zasługują: Wojciech Jaszewski, Feliks Sobocha, Tadeusz Niewczas, Stanisław Łopuszyński, Zdzisław Niewczas, Marian Fias, Jerzy Grzelka oraz Włodzimierz Jagieła, Stefan Serafin, Janusz Niewczas i Maria Życińksi.

Podczas obchodów goście nie szczędzili życzeń i podziękowań, które popłynęły w stronę ochotników, a ufundowany przez samorząd sztandar został przekazany uroczyście.

Częścią artystyczną spotkanie zakończyła grupa roztańczonych dzieci pod kierunkiem pani Marty Blicharz. „Ferajna z Marcinkowa” wystąpiła przed wszystkimi strażakami z OSP Marcinków oraz ich zaproszonymi gośćmi.