Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uroczystości związane z rocznicą Wybuchu Powstania Styczniowego

Tegoroczne uroczystości odbyły się, ze względu na wzrost zachorowań na Covid-19, w skromniejszym niż w latach ubiegłych gronie. Wzięli w nich udział zaproszeni przez organizatorów goście: minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych, marszałek senior Antoni Macierewicz, parlamentarzyści, samorządowcy, a także organizacje patriotyczne i grupy rekonstrukcyjne.

Tuż po godz. 11-tej uroczyście otwarto Obchody 159. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, gdzie przy dworku gen. Mariana Langiewicza złożono kwiaty. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik Langiewicza znajdujący się przed Zespołem Placówek Oświatowych w Wąchocku. Tutaj powitano przybyłych gości, były wzniosłe przemowy, złożono kwiaty, wieńce i światełka pamięci.

Następnie, o godz. 12:00 w Opactwie Cystersów, odbyła się msza święta, podczas której poświęcono kopię Sztandaru Powstańców Styczniowych, który uroczyście został przekazany przez ministra Jana Kasprzyka na ręce Kadetów z Korpusu Kadetów w Suchedniowie.

Przed Opactwem Cystersów swój obóz rozbiła grupa rekonstruktorska ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „Grot” Oddział Powstańczy – Grot Oddział Powstańczy 1863 r. by zaprezentować jak wyglądała codzienność powstańcza.