Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Usuwamy awarie, budujemy wodociągi, remontujemy infrastrukturę kanalizacyjną – zadania realizowane przez PWiK Starachowice na terenie Gminy Wąchock

Przerwa w dostarczaniu wody

W ostatnich dniach opinię publiczną rozgrzewały informacje na temat bakterii w wodzie dostarczanej dla części Mieszkańców naszej gminy z ujęcia wody w Ratajach. Komunikat Sanepidu o nieprzydatności wody do spożycia wzbudził wiele emocji, jednak z perspektywy czasu można ocenić, że sytuacja została szybko opanowana, a współpraca Gminy Wąchock z PWiK pomogła w sprawnym przekazaniu informacji o problemie, lokalizacji punktów dostarczania wody i szybkim opanowaniu problemu. 48 godzin minęło od pojawienia się komunikatu o problemie do decyzji Sanepidu o dopuszczeniu wodociągu do ponownego użytkowania. W tym czasie PWiK dostarczył w kilkunastu lokalizacjach dla prawie 4000 osób z Wąchocka, Marcinkowa i Rataj 22 500 woreczków z wodą oraz zapewnił dwa beczkowozy z wodą pitną w Marcinkowie i Ratajach. Warto nadmienić, że wbrew krążącym plotkom pracownicy PWiK nie dostarczali wody bezpośrednio do domów, a w określone lokalizacje. Również plotki, że do takich sytuacji dochodzi nie raz czy dwa w roku nie są prawdziwe. Była to chyba pierwsza w historii, a na pewno pierwsza od kilkudziesięciu lat sytuacja, kiedy wodociąg został wyłączony w użytkowania. Pojawiające się w przeszłości okresowe chlorowania wodociągu nie zakłócały dostarczania wody, nie były one również spowodowane działalnością rolniczą, a awariami na mającym już kilkadziesiąt lat systemie wodociągowym. Najważniejsze jednak jest to, że właściwe służby zadziałały sprawnie, szybko i skutecznie. Jak widać profesjonalne działanie pracowników powołanej w 1997 r. przez samorządy Starachowic, Mirca, Brodów i Wąchocka na bazie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji spółki przynosi oczekiwane efekty.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

            Pomimo że, na terenie Gminy Wąchock praktycznie każdy z mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, to trafiają się jeszcze miejsca, gdzie dwa lub trzy domy takiego dostępu nie posiadają. Z tego względu w ubiegłym roku ze środków własnych Gmina Wąchock wykonała sieć kanalizacyjną na ulicy Młyńskiej w Parszowie dla czterech domów, w tym roku dla podobnej liczby domostw zrobiono sieć wodociągowo-kanalizacyjną na ulicy Rzecznej. W ubiegłym roku Gmina Wąchock wykonała również dokumentację sieci wodociągowej dla dwóch budynków na ulicy Wygoda w Wąchocku. Na mocy porozumienia dokumentacja tej inwestycji została przekazana do PWiK, co zaowocowało wprowadzeniem jej do planów inwestycyjnych spółki. W rezultacie pod koniec lipca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach ogłosiło przetarg na budowę tej sieci. Miesiąc później rozstrzygnięto konkurs ofert, spośród których wyłoniono wykonawcę w/w przetargu, a zostało nim przedsiębiorstwo NOWAK-BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Marcinkowa. Już niebawem, bo prawdopodobnie na roku 2021/22nowopowstała sieć zostanie oddana do użytkowania.

Remont kluczowej infrastruktury ściekowej

Drugim zadaniem, jakie PWiK realizuje na terenie Gminy Wąchock jest kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków w Wąchocku, która zlokalizowana jest przy ul. Partyzantów. W tym przypadku PWiK, jako profesjonalny użytkownik instalacji jest inwestorem zastępczym, a całość przedsięwzięcia jest finansowana z budżetu naszej gminy – zabezpieczono na ten cel 230 tys. zł. Jest to kolejny remont kluczowej infrastruktury kanalizacyjnej, który następuje po remoncie przepompowni znajdującej się przy ulicy Nadrzecznej. Z praktycznego punktu widzenia zadanie jest bardzo ważnym, ponieważ od sprawności tej przepompowni zależy sprawność całego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wąchock. Czas wykonania prac szacuje się na koniec grudnia br.