Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga! Bakteria coli w wodzie!

Czajnik na gazie - Uwaga! Bakteria coli w wodzie!
Uwaga! Bakteria coli w wodzie!

Uwaga! Bakteria coli w wodzie!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia wody w Ratajach.

Ujęcie zaopatruje: Marcinków, Rataje oraz Wąchock ulice: Błonie, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62a, Nadrzeczna,Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła, Wygoda do nr 9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że w badanej próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w miejscowości Rataje wykryto obecność bakterii coli. Znajduje się ona w śladowej ilości uznanej za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem iż WODA Z KRANU PODDANA ZOSTANIE PRZEGOTOWANIU.

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, a także do kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych.

Uwaga! Bakteria coli w wodzie!