Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga! Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi!

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań jakości wody z 17.11.2021 r. próbki pochodzącej z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z ujęciem wody w Ratajach gm. Wąchock, zaopatrującego w wodę miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock ulice: Błonie, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62a, Nadrzeczna, Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Szydłowiecka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia Wesoła, Wygoda do nr 9.

stwierdzono:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W badanej próbce wody pobranej z hydroforni ujęcia wodociągu w Ratajach stwierdzono obecność bakterii grupy coli, które nie powinny występować w wodzie do spożycia.

w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach unieruchamia sieć wodociągu publicznego z ujęciem wody w Ratajach w zakresie korzystania z wody do spożycia, aż do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych nie związanych z jej spożywaniem.

Jesteśmy w stałym kontakcie z PWiK w Starachowicach, a o miejscu i godzinie podstawienia beczkowozów będziemy informować w kolejnych komunikatach.