Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga! Komunikat Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Uwaga! Komunikat Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkach przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości:

  • Marcinków,
  • Rataje,
  • Wielka Wieś,
  • Węglów,
  • Wąchock ulice: Błonie, Ceglana, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62, Nadrzeczna, Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Szydłowiecka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła, Wygoda do nr 9, Wielkowiejska.

PPIS w Starachowicach informuje, że w badanej próbce wody pobranej z hydroforni ujęcia wody w Ratajach wykryto obecność bakterii coli w śladowej ilości uznanej za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem, iż WODA Z KRANU PODDANA JEST PRZEGOTOWANIU.

Wskazanie jest również używanie przegotowanej wody do przygotowywania posiłków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo!!!

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych.

Zarządca rozpoczął chlorowanie wody oraz prace naprawcze. Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani o zmianach jakości wody.