Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga Mieszkańcy Gminy Wąchock

Uwaga Mieszkańcy Gminy Wąchock

pożar suchych traw

W związku z suszą i upałami, jakie obecnie panują występuje wysokie zagrożenie pożarowe. W trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także środowisko naturalne zwracamy się do Mieszkańców Gminy Wąchock o wykaszanie nieużytków.

Nieużytki to tereny porośniętą suchą trawą, chwastami oraz innymi roślinami, które w okresie suszy i wysokich temperatur stwarzają idealne warunki dla pożarów. Pożary to zagrożenie dla ludzkiego życia i mienia oraz życia zwierząt.

Apelujemy do Mieszkańców o wykaszanie swoich nieużytków oraz zwrócenie uwagi na tereny znajdujące się w ich pobliżu (np. tych przylegających do zabudowań).

Ostrzeżenie:
– w czasie suszy wystarczy iskra, by wywołać pożar;
– pożary nieużytków mogą się szybko rozprzestrzeniać na zabudowania i lasy;
– pożary stanowią zagrożenie dla życia i środowiska naturalnego.

Zachowajcie należytą ostrożność używając otwartego ognia i pamiętajcie, aby nie rozpalać ognisk w miejscu do tego nieprzeznaczonych.