Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Uwaga właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

uwaga mieszkańcy

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W najbliższym czasie na terenie Miasta i Gminy Wąchock będą przeprowadzone kontrole spełnienia ustawowego obowiązku przez właścicieli posesji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zmianami).

fot. pixabay

Za brak wymaganych umów i rachunków grożą kary grzywny, ale niech one nie będą jedynym elementem wpływającym na odpowiednie pozbywanie się nieczystości płynnych. Pamiętajcie Państwo o środowisku i degradacyjnym wpływie takich nieczystości na naszą przyrodę.