Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga!!! Nabory wniosków!!!

Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

2016 – 2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje,
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Termin naboru wniosków: od 15 do 29 czerwca 2020 roku.

Szczegóły: www.wokollysejgory.pl