Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga! Nastąpi przerwa w dostawie wody!

Uwaga! Nastąpi przerwa w dostawie wody!

Wąchock, Wielka Wieś! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Rataje, Węglów, Wielka Wieś, Wąchock ul.: Wielkowiejska, Ceglana

W dniach: od 12.04.2023r. od godz. 8.00 do 13.04.2023r. do godz. 18:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w związku pracami na sieci wodociągowej w m. Rataje i Wielka Wieś
– dotyczy budowy „Obwodnicy Wąchocka”
Zastępcze punkty poboru wody będą zlokalizowane w godz.: od 8.00 do 18.00:
1. Rataje – ul. Kasztanowa – plac przy sklepie spoż.
2. Wielka Wieś – przy Szkole podstawowej
3. Wielka Wieś – koło nr 162 przy sklepie spoż.
4. Wielka Wieś – koło nr 29 przy sklepie spoż.
5. Węglów – koło nr 1 przy skrzyżowaniu
6. Wąchock – skrzyżowanie ulic Wielkowiejskiej z Ceglaną

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o.  Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994
ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice