Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga Rataje! Zakłócenia w dostawie wody!

Tablica z nazwą miejscowości - Rataje
Tablica z nazwą miejscowości – Rataje

Uwaga Rataje! Zakłócenia w dostawie wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości: Rataje – cała miejscowość, że 20.10.2022 r.,od godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpią zakłócenia w dostawie wody w związku przebudową urządzeń na Ujęciu „Rataje” – dot. budowy obwodnicy m. Wąchock
 

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. 

Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994
ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice