Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uwaga, smog!

Uwaga, smog!

Informujemy, że powiecie starachowickim utrzymuje się wysoki poziom stężeń pyłu PM10.

Szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych – zostań w domu, nie wietrz pomieszczeń!

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki uboczne

pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

słoneczny dzień, widoczny smog

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

W naszym urzędzie znajduje się Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze:

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

pok. nr 2,czynny: wt-śr, godz 7:30-12:30

Celami Programu „Czyste Powietrze” są poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Treść Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl

Działalność punktu obejmuje m.in.:

 •   udzielanie informacji osobom zainteresowanym, udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz organizację spotkań dla mieszkańców informujących o zasadach Programu,
 •   wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
 •   pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku,
 •   wizyty u mieszkańców połączone z wstępną analizą potrzeb dotyczących wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.