Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!

Zarząd PWiK sp. z o.o. Starachowice informuje

Mając na celu powstrzymanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK sp. z o.o. 16.03.2020 r. zaprzestaje do odwołania odczytu wodomierzy przez inkasentów.

Odczyt radiowy będzie odbywał się bez zmian.

W związku z tym, PWiK sp. z o.o. będzie kontaktować się telefonicznie  w celu przekazania przez Państwa stanu wodomierzy lub podliczników.

W przypadku braku aktualnego numeru telefonu, faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia, zgodnie z zawartą umową o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.

Z uwagi na fakt, że wystawienie faktury według średniego zużycia może odbiegać od faktycznego stanu wodomierza, informujemy, że rozliczenie rzeczywistej ilości usług nastąpi po przywróceniu odczytu przez inkasentów, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Informujemy również, że istnieje możliwość samodzielnego przekazania stanu wodomierza głównego lub podlicznika ( w tym również stanu początkowego licznika ogrodowego od 1 kwietnia lub od 1 maja) pod następującymi numerami telefonów:     

   41 275-03-57, 41 275-03-67, 41 275-03-59, 41 275-03-34

lub pod adres poczty elektronicznej: poczta@pwik.starachowice.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami E-FAKTURA po wypełnieniu formularza dostępnego na naszej stronie: https://www.pwik.starachowice.pl