Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wąchock pełen historii

Wąchock pełen historii

Uroczystości Wykusowe 2024 tradycyjnie trwały trzy dni, od 14 do 16 czerwca. Tegoroczne obchody wyróżnia wyjątkowość, ponieważ dokładnie 80 lat temu zmarł płk. cc. Jana Piwnika „Ponurego”. Z tej okazji przed Opactwem Cystersów w Wąchocku trzeciego dnia uroczystości został odsłonięty pomnik wykonany przez rzeźbiarza, Ryszarda Rymarczyka.

Wydarzenie rozpoczęło się 14 czerwca, w piątek w Starachowicach i Bodzentynie, następnie 15 czerwca w Michniowie i na Wykusie upamiętniając bohaterów Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt”, walczących podczas II wojny światowej. Było pięknie, wzniośle i wzruszająco. Na polanę Wykusową licznie przybyli zaproszeni goście oraz Mieszkańcy, nie tylko z okolic. Gminę Wąchock tego dnia, składając wiązankę przed wykusową kapliczką kwiaty: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Robert Janus oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wąchocku, Ewa Maciąg.

Uroczyście było także w niedzielę, 16 czerwca, gdzie spotkaliśmy się podczas obchodów trzeciego dnia uroczystości. Dzień rozpoczął się otwarciem wystawy poświęconej „Nurtowi” oraz historyczną prelekcją. Następnie odsłonięto pomnik płk. cc. Jana Piwnika „Ponurego” z okazji 80. rocznicy jego śmierci. Msza święta, defilada, apel poległych, salwa honorowa – pozostała część uroczystości odbyła się przed pomnikiem „Ponurego” na wąchockim rynku. W imieniu samorządu terytorialnego kwiaty złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku, Robert Janus, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wąchocku, Ewa Maciąg oraz radny Rady Miejskiej w Wąchocku, Karol Drej.

W uroczystościach uczestniczyli:

por. hm. Janusz Komorowski ps. „Antek” – Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Marianna Fudala ps. „Zuzia”, Poseł Agata Wojtyszek, nadinsp. Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, dr Karol Polejowski – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Doradca Szefa BBN – Grzegorz Witkowski, Szef BBN – Jacek Siewiera,Łukasz Kudlicki – Doradca Szefa BBN reprezentujący Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dr Robert Piwko – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, dr Marek Jedynak – Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, płk Ryszard Najczuk – reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Ministra Leszka Parella, Gerard Pedrycz oraz Grzegorz Żmuda – reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego , brat majora „Ponurego” – Mieczysław Sokołowski, Ekscelencja ks. Biskup Marek Solarczyk – Ordynariusz Radomski, Inspektor Grzegorz Napiórkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, dowódca 103 Batalionu Lekkiej Piechoty – Grzegorz Stęplewski, pułkownik Sławomir Machniewicz – Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Mariusz Sołtykiewicz – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśniczy – Jacek Oleś, Starszy Bryg. Marcin Charuba – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Straży Pożarnej w Kielcach, Policja Starachowicka, Władze Samorządowe – Bodzentyn, Suchedniów, Wąchock, Powiat Starachowicki i Sakrżyski, mł. insp. Robert Horosz, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, Rodziny Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele Lasów Państwowych ze Starachowic i Marcul, Organizacje Kombatanckie wraz ze strukturami Centralnymi oraz terenowymi, Instytucje Państwowe, organizacje Strzeleckie, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, młodzież szkolna, Chór Ostrobramski ze Skarżyska Kamiennej, Orkiestra Młodzieżowa z Bodzentyna i wielu innych zacnych gości wraz z rodzinami partyzantów oraz Mieszkańcami naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim za obecność.

Uroczystości Wykusowe – Wykus 15 czerwca 2024

« z 2 »

Uroczystości Wykusowe – Wąchock 16 czerwca 2024

« z 2 »